Zásady ochrany osobných údajov

Vitajte na stránke REP Tisk! Vážime si vaše súkromie. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov”) je informovať vás o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania a používania vašich údajov, ktoré s nami budete zdieľať prostredníctvom našej webovej stránky https://www.reptisk.sk/ (ďalej len „Webová stránka”). Prosím, tieto Zásady ochrany osobných údajov si pozorne prečítajte!

(A) Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli naposledy upravené 01.04.2021. Z času na čas budeme Zásady ochrany osobných údajov meniť (najmä s ohľadom na zmeny právnych predpisov). O všetkých podstatných zmenách Zásad ochrany osobných údajov Vás však budeme informovať. Aktuálnu verziu je vždy možné nájsť na našej Webovej stránke.

(B) Vaše osobné údaje spracúvame s náležitou starostlivosťou v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“).

© Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame my sami. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú praktikami ochrany osobných údajov iných tretích strán a nenesieme za ne zodpovednosť

(D) Vedome nespracúvame ani nepožadujeme informácie od osôb mladších ako 16 rokov. Údaje, o ktorých sa dozvieme, že boli poskytnuté osobou mladšou ako 16 rokov bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov, vymažeme.

1. Kto spracúva vaše osobné údaje?

1.1 Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť: REP Tisk spol. s r.o. so sídlom Slezská 1304/1a, 79001 Jeseník, Česká republika, IČ: 19010672, registrovaná Krajským súdom v Ostrave pod sp. zn. C 693 (ďalej len „prevádzkovateľ” ,„my”, „nás” alebo „náš”).

1.2 Ak sa chcete dozvedieť viac o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov alebo máte akékoľvek ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese info@reptisk.sk.

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Môžeme o vás zbierať nasledovné druhy informácií:

2.1 Osobné údaje

Prostredníctvom Webovej stránky môžeme zbierať a spracúvať najmä vaše meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, adresu, prípadne sídlo spoločnosti, IP adresu, číslo bankového účtu a iné nahraté alebo vytvorené dáta, ktoré spĺňajú charakter osobných údajov, slúžiace ako podklady k tlači (napr. fotografia, meno, prezývka).

2.2 Technické informácie

My a/alebo naši externí poskytovatelia služieb (napr. poskytovatelia hostingovych služieb, ako aj služieb Mailerlite, Hotjar, Google Analytics, Google AdWords) môžu zhromažďovať technické údaje pri návšteve alebo interakcii s našou Webovou stránkou. Technické údaje môžu zahŕňať najmä URL webových stránok, ktoré ste navštívili pred návštevou našej Webovej stránky, čas a dátum návštev užívateľov, zvyklosti počas prehliadania stránok, IP adresu, názov prehliadača, typ počítača alebo zariadenia, cez ktoré pristupujete k Webovej stránke, čas strávený na Webovej stránke a ďalšie podobné technické informácie. V obmedzenom počte prípadov je možné použiť technické dáta a identifikovať vás vďaka nim ako jednotlivca, čím sa z nich stanú osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, technické údaje však nikdy nepoužíváme k vašej identifikácii ako jednotlivca.

2.3 Cookies

2.3.1 Čo sú cookies?

(a) Aby naša Webová stránka fungovala správne, niekedy do vášho zariadenia ukladáme malé dátové súbory nazývané cookies alebo iné podobné technológie.

(b) Cookie je malý textový súbor, ktorý Webová stránka ukladá do vášho zariadenia pri jej návšteve. Dočasné súbory cookies (session based cookies) sú uložené len pri otvorenom prehliadači a pár minú po zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia. Pomáhajú základným funkciám obchodu. Permanentné súbory cookies (permanent cookies) vydržia niekoľko dní až mesiacov, kým ich vy alebo váš prehliadač neodstránia alebo kým nevyprší ich platnosť. Uľahčujú nastavenie obchodu, keď sa vrátite, pomáhajú s prihlásením alebo s pripomenutím ponuky Webovej stránky v reklamných plochách iných stránok.

2.3.2 Aké používame cookies?

(a) Používame vlastné funkčné súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie Webovej stránky, pomáhajú jej lepšie fungovať a používatelia tak vďaka nim majú lepší zážitok z jej používania. Bez nich vám môže miznúť obsah košíka alebo nebude možné zostať prihlásený.

(b) Používame permanentné analytické súbory cookies tretích strán (napríklad Google Analytics & Google AdWords, Hotjar, PHP, Facebook Pixel), ktoré nám umožňujú napríklad rozpoznať a zrátať počet používateľov a vidieť, ako sa správajú pri používaní našej Webovej stránky, vďaka čomu vieme zlepšovať jej funkcionalitu, aby s ňou boli užívatelia spokojnejší.

(c )Môžeme tiež používať permanentné marketingové cookies tretích strán, konkrétne Facebook Pixel, Google Analytics & Google AdWords, ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu vášho prehliadača a internetového zariadenia, vďaka čomu vedia naši poskytovatelia služieb zistiť, aké veci vás zaujímajú a následne na vás cieliť špecializovaný obsah. Tieto cookies tiež umožňujú niektorým spoločnostiam cieliť na vás reklamu na iných stránkach.

2.3.3 Ako nastaviť cookies?

(a) Pri prvej návšteve Webovej stránky vás informujeme o používaní cookies, a prípadne tiež vyžiadame súhlas s použitím cookies. Súbory cookies nebudú použité pre žiadne iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie.

(b) Ako bolo spomenuté vyššie, v niektorých prípadoch môžeme použiť cookies tretích strán (poskytovateľov služieb). Zoznam takýchto tretích strán, s ktorými sa stretnete pri používaní našej Webovej stránky je uvedený nižšie. Za stránky tretích strán a ich praktiky ochrany osobných údajov nenesieme zodpovednosť. Dané spoločnosti zbierajú a spracúvajú tieto informácie na základe ich zásad ochrany osobných údajov.

3 Aké sú účely a právne základy pre spracúvanie vašich osobných údajov?

3.1 Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

3.1.1 Zákaznícka administratíva a plnenia zmluvy, ktorá medzi nami existuje v dôsledku vášho rozhodnutia využiť službu alebo zakúpiť si tovar, ktorý ponúkame prostredníctvom Webovej stránky

Vaše údaje spracúvame, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby resp. tovary, čo môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre nasledovné činnosti:

Za týmto účelom spracovávame nasledujúce osobné údaje, ktoré ste nám dobrovolne poskytli: vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu (v kombinácií s heslom pre založenie účtu na našej Webovej stránke), telefónne číslo, adresu pre doručenie produktu a iné údaje alebo nahraté dáta, ktoré dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky. Právny základ pre takéto spracovanie: plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

3.1.2 Direct marketing a rozvoj vzťahov so zákazníkmi

Vaše údaje spracúvame aby sme vás mohli rozvíjať existujúce vzťahy s našimi zákazníkmi. Tento účel zahŕňa najmä nasledovné činnosti:

Za týmto účelom spracúvame nasledujúce osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli: vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu (v kombinácií s heslom pre založenie účtu na našej Webovej stránke), telefónne číslo, adresu pre doručenie tovaru a iné údaje alebo nahraté dáta, ktoré dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky. Právny základ pre takéto spracúvanie: oprávnený záujem v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3.1.3 Marketingové aktivity a informovanie záujemcov o novinkách a zľavách na naše tovary a služby prostredníctvom newsletter-a

Vaše údaje spracúvame aby sme vás mohli informovať o našich tovaroch, službách a novinách, ktoré sme si pre vás prichystali na Webovej stránke. Tento účel zahŕňa najmä nasledovné činnosti:

Za týmto účelom spracúvame nasledujúce osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli: emailovú adresu. Právny základ pre takéto spracúvanie: váš súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas poskytnutý za týmto účelom zaslaním e-mailu na adresu: info@reptisk.sk.

3.1.4 Riešenie sporov, sťažností a iných podnetov zákazníkov

Vaše údaje spracúvame za účelom riešenia sporov, sťažností a iných podnetov.

Za týmto účelom spracovávame nasledujúce osobné údaje, ktoré ste nám dobrovolne poskytli: vaše meno, priezvisko, adresu príp. ďalšie kontaktné údaje, ako aj okolnosti daného prípadu.

Právny základ pre takéto spracovanie: splnenie zákonnej povinnosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

3.1.5 Dodržiavanie daňových, účtovných a iných právnych predpisov

Vaše údaje spracúvame za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (napr. daňové a účtovné predpisy spojené s finančnými plneniami). Za týmto účelom spracovávame nasledujúce osobné údaje, ktoré ste nám dobrovolne poskytli: vaše meno, priezvisko, adresu príp. ďalšie kontaktné údaje. Právny základ pre takéto spracovanie: splnenie zákonnej povinnosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

4 Kto sú príjemcovia vašich osobných dát?

4.1 Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnym príjemcom mimo organizácie prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, ak nastane jedna z nasledujúcich okolností:

4.1.1zdieľanie je nevyhnutné pre splnenie našich povinností V prípade, ak naši externí spolupracovníci (sprostredkova­telia) potrebujú prístup k vašim osobným údajom za účelom toho, aby nám pomáhali s poskytovaním služieb (doručovaním tovarov), prijali sme primerané technické, zmluvné a organizačné opatrenia tak, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi.

Nižšie uvádzame zoznam našich sprostredkovateľov:

4.1.2 zdieľanie je nevyhnutné zo zákonných dôvodov Vaše osobné údaje môžeme zdielať s inými príjemcami, ak máme v dobrej viere za to, že prístup k vašim osobným údajom a ich použitie je primerane nutné k: (i) splneniu povinností plynúcich z právnych predpisov a/alebo súdnych rozhodnutí, (ii) odhaľovaniu alebo predchádzaniu podvodov, bezpečnostných alebo technických problémov, (iii) ochrane našich záujmov, majetku alebo bezpečnosti alebo ochrane záujmov, majetku alebo bezpečnosti našich užívateľov alebo verejnosti, avšak len, ak je to v súlade s právnymi predpismi. Ak to bude možné, budeme vás o takomto zdieľaní informovať.

5 Používa sa automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

5.1 Pri spracúvaní vašich osobných údajov nevyužívame profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie a každé rozhodnutie, ktoré s ohľadom na poskytnutie služieb pre vás urobíme je kontrolované a riadené poverenou (oprávnenou) osobou.

6 Prenášame vaše osobné údaje do krajín mimo EÚ/EPH?

6.1 Nie, prevádzkovateľ primárne neprenáša vaše osobné údaje mimo krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V prípade, že ako prevádzkovateľ spolupracujeme s externým spolupracovníkom (sprostredkova­teľom), ktorý sa nachádza mimo daného územia EHP (a dochádza tak k cezhraničnému prenosu osobných údajov), môžeme prenášať vaše osobné údaje výlučne do krajín, ktoré sú považované za krajiny so zodpovedajúcou úrovňou ochrany osobných údajov v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, alebo v ktorých sú zavedené zodpovedajúce ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov (napr. štandardné zmluvné doložky alebo záväzné vnútorné pravidlá spoločnosti). Bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú vaše osobné údaje spracúvané, prijímame však primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili, že úroveň ochrany je rovnaká ako v Európskej únii a EHP.

7 Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

7.1 Vaše osobné údaje uchovávame len pokiaľ je to právne dovolené a nutné pre účely, pre ktoré boli zozbierané. Okrem prípadu, ak je vymazanie vašich údajov v rozpore s právnymi predpismi alebo ich potrebujeme v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami, budú vaše údaje z našich úložísk a systémov vymazané najneskôr do piatich rokov od ukončenia našej spolupráce. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj po dlhšiu dobu napr. v prípade pretrvávajúceho súdneho sporu.

8 Aké sú vaše práva?

8.1 Právo na prístup – Ponúkame Vám prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. To znamená, že nás môžete kontaktovať a vyžiadať si od nás potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie, a pokiaľ áno, máte právo požiadať o prístup k vašim údajom, ktoré vám poskytneme formou tzv. „registra“ (najmä uvedieme účel, kategóriu osobných údajov, kategóriu príjemcov osobných údajov, dobu uchovávania alebo kritériá pre stanovenie doby uchovávania).

8.2 Právo na opravu – Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

8.3 Právo na vymazanie – Môžete nás tiež požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich systémov. Také žiadosti budeme akceptovať, pokiaľ nebudeme mať zákonné oprávnenie vaše osobné údaje nevymazať.

8.4 Právo na obmedzenie spracúvania – Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili určité spracúvanie vašich osobných údajov. Ak obmedzíme určité spracúvanie vašich osobných údajov, môže to viesť k obmedzeniam pri používaní našej Webovej stránky.

8.5 Právo na prenosnosť údajov – Máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

8.6 Ako uplatniť svoje práva – Svoje práva uvedené vyššie môžete uplatniť bezplatne, písomne zaslaním e-mailu na info@reptisk.sk. Je možné, že budeme požadovať potvrdenie vašej identity v závislosti na vašej žiadosti.

9 Môžem sa sťažovať?

9.1 Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov (Úrad na ochranu osobných údajov SR).

Sú vaše dáta v bezpečí?

Áno. Prijímame všetky nevyhnutné bezpečnostné (technické a organizačné) opatrenia, aby sme nás aj vás chránili pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré spracúvame. Opatrenia zahŕňajú prípadné šifrovanie, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv, pravidelné školenia našich zamestnancov, dohoda o zachovaní mlčanlivosti, atď. Pokiaľ by napriek bezpečnostným opatreniam došlo k narušeniu bezpečnosti, ktoré budú mať pravdepodobne negatívny dopad na vaše súkromie, budeme vás o narušení informovať čo najskôr. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na info@reptisk.sk.